Školení pro systém KYBOS - přehled 

Školení 1. úrovně
Výstupy: KYBOS REPORTING

Obsah školení:
 • spouštění výstupů
 • export do souboru
 • sdílení výstupů a odesílání e-mailem
 • tisk

Pro koho je toto školení určeno:
Pro všechny uživatele, kteří potřebují vytvářet snadno a rychle kvalitní reporty.

Co se na tomto školení naučíte:
Běžné rutinní úkony s manažerským systémem KYBOS.

Školení 2. úrovně
Výstupy: KYBOS PRO UŽIVATELE

Obsah školení:
 • základní ovládání systému
 • základní práce se vzhledy
 • práce se všemi výstupy
 • cvičení na jednoduchých příkladech

Pro koho je toto školení určeno:
Školení je určeno pro všechny uživatele, zabývající se analýzou dat.

Co se na tomto školení naučíte:
Provede Vás základními pojmy manažerského
systému.Seznámíte se s prostředím aplikace. Naučíte se nastavovat si vlastní vzhledy datových kostek.

Školení 3. úrovně
Výstupy: KYBOS PRO KLÍČOVÉ UŽIVATELE

Obsah školení:
 • práce s podmíněným formátováním a jeho využití
 • tvorba výpočtových sloupců
 • vlastnosti sloupců a mřížky
 • sestavení grafu
 • správa vzhledů
 • úprava šablony

Pro koho je toto školení určeno:
Školení je určeno pro uživatele, kteří absolvovali
školení 2. úrovně: KYBOS PRO UŽIVATELE.

Co se na tomto školení naučíte:
Je zaměřeno na využívání pokročilých funkcí MIS
KYBOS. Detailně se seznámíte např. s tvorbou
výpočtových sloupců a grafů. Klíčový uživatel může
poté školit uživatele ve své firmě.

Školení 4. úrovně
Výstupy: KYBOS TVORBA VÝSTUPŮ

Obsah školení:
 • pochopení zadání a jeho analýza
 • návrh řešení výstupů
 • nastavení datové pumpy
 • vytvoření výstupu

Pro koho je toto školení určeno:
Pro zkušené pracovníky se znalostí databází
a datových toků.

Co se na tomto školení naučíte:
Takto proškolený pracovník je schopen vytvářet
sestavy samostatně.

Školení 5. úrovně
KYBOS PRO ADMINISTRÁTORY

Obsah školení:
 • instalace a nastavení
 • registrace
 • správa uživatelů
 • přístupy a role

Pro koho je toto školení určeno:
Školení je určeno pro administrátory MIS KYBOS.

Co se na tomto školení naučíte:
Naučíte se instalaci a administraci celého systému.

Školení 6. úrovně
PLÁNOVÁNÍ V ROZŠIŘUJÍCÍ NÁSTAVBĚ KYBOS - PLÁNOVÁNÍ

Obsah školení:
 • vytvoření plánu pro dosažení vytyčených cílů
 • editace plánu

Pro koho je toto školení určeno:
Pro ty, kteří byli pověřeni sestavením
nejrůznějších plánů.

Co se na tomto školení naučíte:
Vytvářet praktický plán na základě skutečných
vztahů ekonomických ukazatelů.