Přehled a ukázky druhů výstupů manažerského systému KYBOS

Systém KYBOS Vám nabízí tyto možnosti výstupů:

 

Šablona

Výstup typu dokument. Statický výstup, který může obsahovat velké množství grafických prvků a libovolného textu. Je vhodný například pro doklady, dopisy, smlouvy, zprávy a jiné standardizované dokumenty.

šablona - statický výstup

Mřížka

Výstup typu seznam. Dynamický výstup, který umožňuje práci s libovolným seznamem, v kterém můžeme vyhledávat, seskupovat jej nebo exportovat do velkého množství standardních formátů. Tyto seznamy lze použít například pro knihu faktur, účetní deník, pokladní knihu a podobně.

mřížka jednoduchá - bez grafiky

Flexi mřížka

Výstup typu strukturovaný seznam. Dynamický výstup, který nám umožní práci s libovolným strukturovaným seznamem, v kterém můžeme vyhledávat, seskupovat jej nebo exportovat do velkého množství standardních formátů. Tyto seznamy umožňují přímou grafickou informaci s náhledem obrázků. Lze jej také použít například pro personální portál, katalogy zboží, evidenci majetku a podobně.

flexi mřížka s obrázky

Analytická mřížka

Jde o nejsilnější analytický nástroj z portfolia Kybosu. Umožňuje libovolnou agregaci faktů podle libovolných přístupných atributů. Slouží hledání extrémů jako například: TOP 10 klientů nebo zboží s nejmenším obratem, vozidla z nejvyšší spotřebou, průměrné prodlení úhrad pohledávek a jiné. Ke snadné práci s analýzou přispívá grafické zobrazení dat.

analytická mřížka s koláčovými grafy

Dashboard

Jedná se o přehledný a reprezentativní výstup pro nejvyšší managament. Může obsahovat velké množství grafických prvků, jako jsou mapy, grafy, karty, tabulky, tachometry a další. Dokáže také zobrazit velké množství faktů i atributů a jejich vzájemnou interakci mezi sebou.

dashboard

Kalendář

Výstup pro záznamy typu událost. Přehledným způsobem zobrazí například plánované školení pracovníků či lékařské prohlídky z personalistiky. Je možné přehledně zobrazit a sledovat stav zakázek v servisu či plánované technické údržby libovolných výrobních prostředků.

kalendář