Představujeme systém KYBOS

V roce 2009 uvedla společnost UNIS COMPUTERS na trh manažerský systém KYBOS. Účelem tohoto softwaru je snadná a přehledná práce s firemními daty. KYBOS vytváří z firemních dat přehledné a úplné informace ze všech zdrojů najednou. Všichni jeho uživatelé oceňují jeho jednoduchost a intuitivnost. Denně pomáhá manažerům na všech úrovních při důležitém rozhodování. Dnes má KYBOS stovky spokojených uživatelů a desítky spokojených firem.

Je to ten nejlepší způsob, jak snadno a v pravý čas získat na jednom místě všechna potřebná firemní data. Firemní data se v mnoha společnostech čerpají z různých míst a zdrojů. Často není vůbec snadné data zobrazit přehledně a následně je vyhodnotit či porovnat, a to může stát firmu značné finanční prostředky.

Přípravy dat do reportů, které představují podklady pro správná rozhodnutí, se navíc v pravidelných periodách opakují, proto náklady a časová náročnost neustále stoupají. Spolu s manuální aktualizací dat je takový způsob práce skutečně drahý a málo efektivní. Manuální sestavení může být navíc negativně ovlivněno lidskou chybovostí.

Proto jsme vyvinuli manažerský systém KYBOS, jednoduchý a intuitivní nástroj pro efektivní řízení společností. Potřebné a aktuální informace ze všech firemních zdrojů jsou tu dostupné jediným kliknutím myši. Výstupy ze systému eliminují lidskou chybovost. Společnost UNIS COMPUTERS využila při vývoji KYBOSU své mnohaleté zkušenosti s vývojem informačních systémů ERP.

KYBOS je ideálním nástrojem pro řízení na středním nebo vyšším manažerském stupni a dává uživatelům do ruky silný prostředek pro řízení společností.

efektivní nástroj pro řízení

Video - Vize do budoucna