Co je kostka

Datovou kostkou rozumíme způsob uložení dat do datového skladu. Struktura a stupeň agregace těchto dat je přizpůsobena analýze dat, kterou provádíme následujícími operacemi:

 • Slice (krájení)
  omezení některé dimenze na podmnožinu o jednom prvku
 • Dice (kostkování)
  omezení některé dimenze na podmnožinu o dvou a více prvcích
 • Drill Down
  pohyb hierarchií dimenze od celku k detailům
 • Drill Up
  pohyb hierarchií dimenze od detailů k celku


Výstupem jsou pak agregovaná fakta kategorizovaná dle atributů.